Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 51 (0.082 secs)
You searched for: collection:opensource AND language:"Bos"
[1] 2     Next    Last
[texts]VITRE KADA, KOME, GDJE I KAKO SE DAJU VITRE - Safet Suljić
Hvala i zahvala Uzvišenom Allahu, dželle še’nuhu, Koji sve u mjeri stvori i odredi, Koji mu’mine Pravim putem uputi, a kafirima bolnu kaznu priredi. Neka su salavat i selam na Njegovog odabranog roba i Poslanika, Muhammeda Ibn Abdullaha, sallallahu alejhi ve sellem, na one koji su se prihvatili Njegove upute, koji se drže Sunneta i na sve sljedbenike do Sudnjega Dana. Svemogući Allah je, iz neizmjerne milosti prema svojim robovima, puteve dobra učinio lahkim i za malo truda obećao im...
Keywords: SADEKAT-L-FITR; VITRE. ET-TAQWA; NAMAZ; POST; RAMAZAN
Downloads: 75
[texts]VALENTINOVO - DAN ZALJUBLJENIH PAGANSKA OSTAVŠ TINA I NEVJERNIČ KA TRADICIJA - Safet Suljic
VALENTINOVO - DAN ZALJUBLJENIH - PAGANSKA OSTAVŠTINA I NEVJERNIČKA TRADICIJA
Keywords: LJUBAV; VALENTINOVO; 14; FEBRUAR; LJUBAV; ISLAM; SARAJEVO; BOSNIA
Downloads: 6
[texts]Istina O Isusu - Dr. Mani' ibn Hammad Al-Džuheni
Istina o Isusu Kontraverzija oko ličnosti Isa, alejhis-selam (Isusa Krista) je najvažnija, najistaknutija, najbitnija i najveća razlika između islama i kršćanstva. Ova razlika drži sljedbenike ovih dviju religija razdvojenim. Muslimani gledaju na lsa'a kao na jednog od velikih i istaknutih poslanika Božijih, vole ga i respektuju, isto koliko vole i respektuju Ibrahima (Abrahama), Musa'a (Mojsiju) i Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
Keywords: Islam; Bosnian; Bosna; Hrvatski; Srbski
Downloads: 54
[texts]AŠURA - DAN MUSAOVA IZBAVLJENJA I VID MU' MINSKE ZAHVALNOSTI I POKORNOSTI - Safet Suljić
AŠURA - DAN MUSAOVA IZBAVLJENJA I VID MU'MINSKE ZAHVALNOSTI I POKORNOSTI
Keywords: ISLAM; ET-TAQWA; VJERA; BOSNA; SAFET; WEB; PORTAL; AŠURA; POST; SUNNET
Downloads: 120
[texts]Kerameti Džihada U Afganistanu
Knjiga koju je napisao Abdullah Azzam, rahimehullah, koja govori o kerametima (čudima) koja se su dešavala u toku afganistansko-sovjetskog rata.
Keywords: Abdullah Azzam; džihad; Afganistan
Downloads: 11
[texts]Nacionalizam I obrazovanje: Studija slučaja Bosna i Hercegovina
“NATIONALISM AND EDUCATION: CASE STUDY BOSNIA AND HERZEGOVINA” CONTENT: INTRODUCTION   EDUCATION IN SOCIOLOGICAL THOUGHT: FROM IDEOLOGICAL APARATUS TO DEVELOPEMENT INSTRUMENT Educational perspective of Modernity        Liberal perspective of education Functionalist perspective of education Marxist or Conflict perspective of education    Education perspective of „Second Modernity „or Postmodernity Bernstein theory of Language codes Bourdieu concept of Cultural reproduction ...
Keywords: nationalism; education; nacionalizam; obrazovanje; Bosnia; Bosna; history; theory; case study; ethnic conflict; culture
Downloads: 3
[texts]Muhammed Gazali ISLAM ILI KRSCANSTVO IZAZOV VREMENA - Muhammed Gazali
Muhammed Gazali ISLAM ILI KRSCANSTVO IZAZOV VREMENA
Keywords: Islam; Muslim; Muslimani; Bosna; Kuran; Srbija; Hrvatska; Fikh; Biblija; Kricansvo; Krist; Isus; Krisanstvo; Papa; vjerovanje; dawa
Downloads: 53
[texts]Clanci i radovi Mesihovic Salmedin Meme - Salmedin Mesihović
Skup radova i clanaka
Keywords: Illyrians; Romans
Downloads: 1
[texts]SALMEDIN MESIHOVIC REVOLUCIJE STARE HELADE I RIMSKE REPUBLIKE - Salmedin Mesihović
Knjiga „Revolucije stare Helade i Rimske Republike“ je znanstveno – popularno djelo čija je sadržina posvećena revolucionarnim pokretima u antičkom grčko – rimskom svijetu. Cilj knjige nije da bude znanstveno djelo „klasičnog“ tipa, nego da jedan aspekt antičke historije predstavi u zanimljivom, popularnom stilu koji bi bio pristupaćan i široj javnosti. Zato je skoro kompletna sadržina knjige zasnovana samo na izvornoj građi i autorovim zaključcima, jer bi u suprotnom odv...
Keywords: Roman Republic; Ancient Rome; Ancient Greece; Democratia; Ancient Athens; Gracchus; Trasibulus
Downloads: 2
[texts]SALMEDIN MESIHOVIC POPRATNA DJELA. Sabrani Clanci, Opservacije, 34 Komentara - Salmedin Mesihović
Sabrani clanci, misljenja, stavovi 
Keywords: Politika; ekonomija; socijalizam; demokratija; politics
Downloads: 1
[texts]U Okrilju Kur'ana 1 - 10 - Dr. Sejjid Qutb
Jedan od najpoznatijih i najznačajnijih savremenih komentara Kur'ana jeste zasigurno Fi zilal al-Qur'an (U okrilju Kur'ana) autora Sejjida Qutba. Svoja zapažanja teškog političkog, ekonomskog i duhovnog stanja u kome se stanovnici Egipta i ostalog tkz. muslimanskog svijeta nalaze i načine prevazilaženja takvog tegobnog stanja izlaže u svom kapitalnom tefsiru u trideset svezaka na preko 5.000 strana.
Keywords: Islam; Muslim; Muslimani; Bosna; Kuran; Srbija; Hrvatska; Fikh
Downloads: 2
[texts]001 - Elmir
Tefsir Kur'ana od Ibn Kesira
Keywords: kur'an tefsir ibn kesir
Downloads: 2,073
[texts]Salmedin Mesihovic Ilirike - Salmedin Mesihović
Modificirani magistarski i doktorski rad
Keywords: Autariates; Daesitiates; Illyrians
Downloads: 1
[texts]Salmedin Mesihovic Progresivizam - Salmedin Mesihović
Progresivizam je nova eklektička, nedogmatska i pluralna ideja koja je proizašla iz ideja općeg kulturološkog razvitka i humanističke ljevičarske misli kroz historiju. Progresivizam je zasnovan na vladavini logioskratije, staleža umnih, razumnih (racionalnih), vrijednih (radišnih), odgovornih i kreativnih trudbenika.Od postanka ljudske vrste temeljna sloboda pripada humanoidnoj jedinki. Međutim, pošto je čovjek biće zajednice i samo kao jedinka zajednice može preživjeti, on je u po...
Keywords: Political reforms; socialism; democrasy; demokratija; socijalizam
Downloads: 1
[texts]GASNIK 4 6 - Islamska Zajednica
GASNIK 4- 6
Keywords: Islam; Muslim; Muslimani; Bosna; Kuran; Srbija; Hrvatska; Fikh
Downloads: 14
[texts]MESH POTIRANJE PO MESTVAMA I Č ARAPAMA - Safet Suljić
MESH - POTIRANJE PO MESTVAMA I ČARAPAMA
Keywords: MESH; SAFET; SULJIC; ET-TAQWA; ISLAMSKI; PORTAL; ISLAM; BOSNA
Downloads: 39
[texts]IZGUBLJENI NAMAZ – SABAH NAMAZ - Safet Suljić
IZGUBLJENI NAMAZ – SABAH NAMAZ
Keywords: SAFET; ISLAM; SULJIC; BOSNA; BOSNIA; ET-TAQWA; BROSURA; NAMAZ; SABAH; FEDŽR
Downloads: 137
[texts]Salmedin Mesihovic Filipike - Salmedin Mesihović
Filipike su nastale po uzoru na seriju govoru koju je prvo održao atenskim građanima advokat, govornik i državnik, Demosten (živio 384. – 322. god. p. n. e.). On ih je u seriji govora upozoravao na opasnost koja je helenskim polisima i atenskom demokratskom sustavu prijetila od sve moćnijeg makedonskog kralja Filipa II. (živio 382. – 336. god. p. n. e.; otac Aleksandra Velikog). Po imenu makedonskog kralja na čiju je djelatnost Demosten upozoravao Atenjane i druge Helene, ovi govori s...
Keywords: Politika; demokratija; socijalizam
Downloads: 1
[texts]38 Votivna Ara Jupitera Kapitolinskog - Salmedin Mesihovic
Epigrafski spomenik
Keywords: provincija Dalmacija
[texts]AJVATOVICA – BOGUMILSKA OSTAVŠ TINA I NOVOTARSKA TRADICIJA - Safet Suljić
AJVATOVICA – BOGUMILSKA OSTAVŠTINA  I NOVOTARSKA TRADICIJA
Keywords: ET-TAQWA; ISLAM; IMAN; DAWA; WEB; PORTAL; SAFET; SULJIĆ; BOSNA; ZAVIDOVICI; AKIDA; NOVOTARIJE; AJVATOVICA; AJVAZ-DEDO; PRUSAC
Downloads: 840
[texts]SALMEDIN MESIHOVIC ANTIQVI HOMINES BOSNAE - Salmedin Mesihović
Knjiga ANTIQVI HOMINES BOSNAE je posvećena analizi antičke epigrafske i onomastičke baštine na prostoru današnje Bosne. Zahvaljujući podacima sa epigrafskih spomenika i iz literarnih vrela knjiga pruža na uvid javnosti više od 800 osoba koje su živjele na prostorima današnje Bosne u skoro šest stoljeća antičkog, historijskog razvitka. I pored oskudnosti podataka iz izvorne građe, u određenom broju slučajeva detektiranje osobnosti je rezultiralo i sadržajnijim osvrtom...
Keywords: Roman Empire; Epigraphic monuments; Illyrians; Dalmatia; Illyricum
Downloads: 1
[texts]SALMEDIN MESIHOVIC HISTORIJA AUTARIJATA - Salmedin Mesihović
Autarijati su predstavljali najmoćniji i najbrojniji ilirski narod u periodu koji je predstavljao prekretnicu u povijesnom razvitku čitavog Balkanskog poluotoka (VI – IV. st. p. n. e.) i autarijatski uspon i pad korenspodirali su sa klasičnim razdobljem grčke povijesti. Njihovo prisustvo na zapadnom i centralnom Balkanu osvjedočeno je nizom povijesnih podataka, filološkim reliktima i obiljem do sada pronađene materijalne građe...
Keywords: Illyrians; Autariates; Autarijati
Downloads: 1
[texts]Mehmed Bećović Islamski Preznici I Odabrane Noći
Mehmed Bećović Islamski Preznici i odabrane noći
Keywords: Islam; Bosna; Bosnian; Hrvatski; Srbski; Muslim; Musliman
Downloads: 13
[texts]GLASNIK 5 6 - Islamska Zajednica
GLASNIK 5- 6
Keywords: Islam; Muslim; Muslimani; Bosna; Kuran; Srbija; Hrvatska; Fikh
Downloads: 31
[texts]Bs Vrhunac Ceznje
Vrhunac čežnje
Keywords: vrhunac čežnje
Downloads: 149
[texts]H. Ismail Selimovic Imam ZBIRKA DOVA NA BOSANSKOM JEZIKU - H. Ismail Selimovic Imam
H. Ismail Selimovic Imam ZBIRKA DOVA NA BOSANSKOM JEZIKU
Keywords: H. Ismail Selimovic Imam
Downloads: 1,485
[texts]Yusuf El Qaradawi ZNACAJ VREMENA U ZIVOTU MUSLIMANA - Yusuf El Qaradawi
Yusuf El Qaradawi ZNACAJ VREMENA U ZIVOTU MUSLIMANA
Keywords: Islam; Muslim; Muslimani; Bosna; Kuran; Srbija; Hrvatska; Fikh
Downloads: 112
[texts]SALMEDIN MESIHOVIC PROCONSVLES, LEGATI ET PRAESIDES. Rimski Namjesnici Ilirika - Salmedin Mesihović
Historija upravno – teritorijalnog sustava antičkog Ilirika je okosnica i istraživanja i stvaranja sinteze o antičkoj historiji ilirskih zemalja. U tom kontekstu na prvo mjesto izbija promatranje, istraživanje i analiza najviše izvršne institucije, a to je provincijsko namjesništvo. Rimske provincije po svojoj formi, ali i praktičnom funkcioniranju nisu bile zasebno suverene jedinice, nego su bile izraz organizacije rimskog imperija na određenom prostoru...
Keywords: Roman Empire; Illyricum; proconsules; legatus; namjesnici provincije Dalmacije; Ilirik
Downloads: 3
[texts]SALMEDIN MESIHOVIC RIMSKI VUK I ILIRSKA ZMIJA. Posljednja Borba - Salmedin Mesihovic
Knjiga „Rimski vuk i Ilirska zmija.Posljednja borba“ za temu ima prvi rat koji je zahvatio kompletan prostor današnje Bosne i Hercegovine, a koji je u svojoj cjelosti historijski dokumentiran. Tri i po godine Velikog Ilirskog ustanka su predstavljale i konačni raskid sa prahistorijskim i protohistorijskim razdobljima i ulazak u historijsko doba. Uzroci ustanka su zadirali u samu osnovu načina uprave i posebno eksploatacije provincije Ilirik, i bili su primarno ekonomske prirode...
Keywords: Roman Empire; Baton; Batonian Rebellion; Great Illyrian Uprising; Augustus; Illyrians; Veliki Ilirski ustanak; Batonov ustanak; Iliri
Downloads: 1
[texts]Grupa Autora Zemlje Ilirika Prije I Poslije Milanskog Edikta - Grupa autora
Skup radova posvecen antičkoj historiji Ilirika u vrijeme vladavine dominusa i cara Konstantina I.
Keywords: Constantine I. Roman Empire
Downloads: 1
[texts]ratnizlocinci
spisak ratnih zolcinaca koji su na viskokim funkcijama u BiH (SIPA, OSA, Policija RS)
Keywords: zlocinci; srbi; SIPA; OSA; teroristi
Downloads: 1,323
[texts]Sevko Sulejmanovic Vjeronauka Za Osmi Razred Osnovne Skole - Sevko Sulejmanovic
Sevko Sulejmanovic Vjeronauka Za Osmi Razred Osnovne Skole
Keywords: Islam; Muslim; Muslimani; Bosna; Kuran; Srbija; Hrvatska; Fikh
Downloads: 58
[texts]3803148 Lekovito Bilje Sadik Sadikovic
Lekovito bilje
Keywords: lekovito.bilje.sadik.sadikovic
Downloads: 1,011
[texts]GOVORI I PISMA Alije Izetbegovića - GOVORI I PISMA Alije Izetbegovica
GOVORI I PISMA Alije Izetbegovića
Keywords: Islam; Muslim; Muslimani; Bosna; Kuran; Srbija; Hrvatska; Fikh
Downloads: 35
[texts]ISMAIL HAKKI UCA Veliki Zenski Ilmihal - ISMAIL HAKKIUCA
ISMAIL HAKKIUCA Veliki Zenski Ilmihal
Keywords: Islam; Bosna; Srbija; Hrvatska; Kuran; Hadis; Znanje; Fikh; Savjeti; Bosanski
Downloads: 885
[texts]Bediuzzaman Said Nursi MU' DZIZE MUHAMMEDOVE S.a.w - Bediuzzaman Said Nursi
Bediuzzaman Said Nursi MU' DZIZE MUHAMMEDOVE S.a.w
Keywords: Islam; Muslim; Muslimani; Bosna; Kuran; Srbija; Hrvatska; Fikh
Downloads: 33
[texts]Mustafa Hadzic BISERI POSLANIKOVE A. S - Mustafa Hadzic
Mustafa Hadzic BISERI POSLANIKOVE A. S Hadis
Keywords: Islam; Muslim; Muslimani; Bosna; Kuran; Srbija; Hrvatska; Fikh; Hadis
Downloads: 54
[texts]H. Ismail Selimovic Imam ZBIRKA DOVA NA BOSANSKOM JEZIKU - H. Ismail Selimovic Imam
H. Ismail Selimovic Imam ZBIRKA DOVA NA BOSANSKOM JEZIKU
Keywords: Islam; Muslim; Muslimani; Bosna; Kuran; Srbija; Hrvatska; Fikh
Downloads: 55
[texts]VRIJEDNOST POSTA Š EST DANA Š EVALA - Safet Suljić
VRIJEDNOST POSTA ŠEST DANA ŠEVALA - FETVE ISLAMSKIH UČENJAKA PO PITANJU POSTA ŠEST DANA ŠEVVALA-
Keywords: SAFET; SULJIĆ; ET-TAQWA; WEB; ISLAM; POST; RAMAZAN; ŠEVVAL; ŠEST; DANA; BOSNA; SARAJEVO
Downloads: 74
[texts]RAD I ZAPOŠ LJAVANJE Ž ENE U SVJETLU ISLAMA - Safet Suljić
RAD I ZAPOŠLJAVANJE ŽENE U SVJETLU ISLAMA- PROPISI I PRAVILA RADA VAN KUĆE
Keywords: ISLAM; IMAN; ET-TAQWA; SAFET; SULJIC; BOSNIA; JOBS; RAD; ZAPOSLJAVANJE; ZENA; MUSLIMANKA; KUCA; POSAO
Downloads: 26
[texts]ISLAM - Put vjernika do Dženneta - http://islam-sunnet.blogspot.com/
ISLAM - Put vjernika do Džennetahttps://www.facebook.com/ISLAM.Put.vjernika.do.DzennetaZnaj, da je islam sunnet i da je sunnet islam http://islam-sunnet.blogspot.com/
Keywords: islam; musliman; Kur'an; allah; dzennet; jinn; šejtan
Downloads: 850
[texts]Hfz. Mahmud Traljic DOVA Za Otklanjanje Nevolja I Tegoba - Hfz. Mahmud Traljic
Hfz. Mahmud Traljic DOVA Za Otklanjanje Nevolja I Tegoba
Keywords: Islam; Muslim; Muslimani; Bosna; Kuran; Srbija; Hrvatska; Fikh
Downloads: 99
[texts]U Okrilju Kur'ana 1 - 30 - Dr. Sejjid Qutb
edan od najpoznatijih i najznačajnijih savremenih komentara Kur'ana jeste zasigurno Fi zilal al-Qur'an (U okrilju Kur'ana) autora Sejjida Qutba. Svoja zapažanja teškog političkog, ekonomskog i duhovnog stanja u kome se stanovnici Egipta i ostalog tkz. muslimanskog svijeta nalaze i načine prevazilaženja takvog tegobnog stanja izlaže u svom kapitalnom tefsiru u trideset svezaka na preko 5.000 strana.
Keywords: Islam; Muslim; Muslimani; Bosna; Kuran; Srbija; Hrvatska; Fikh
Downloads: 16
[texts]KAKO UČITI KUR’AN NAPAMET - Safet Suljić
Ovom prilikom, s dozvolom Uzvišenog Allaha, spomenut ćemo najbolju isprobanu metodu za hifz (učenja napamet) Kur’ana. Ova metoda odlikuje se nad drugim metodama jačinom hifza kao i kratkoćom vremena, tj. praktikujući ovu metodu, čovjek će završiti brzo Kur’an i njegov hifz Kur’ana bit će izuzetno čvrst. Ovaj način hifza Kur’ana objasnit ćemo na prvoj stranici sure El-Džumua.
Keywords: ISLAM; KUR'AN; HIFZ; ET-TAQWA
Downloads: 194
[texts]Poslanicka Metodologija U Pobijanju Govora Sija Rafidija 2 - Ibn Tejmijja
Poslanicka metodologija u pobijanju govora sija rafidija 2
Keywords: Islam; Bosna; Bosnian; Hrvatski; Srbski; Bidat
Downloads: 12 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Komentar Tri Osnovna Nacela Muhammed Ibn Salih El Usejmin - Muhammed b. Abdul-Vehhab
Komentar Tri osnovna nacela
Keywords: Ibn Usejmin; Muhammed b. AbdulVehhab
[texts]Sevko Sulejmanovic Vjeronauka Za Osmi Razred Osnovne Skole - Sevko Sulejmanovic
Sevko Sulejmanovic Vjeronauka Za Osmi Razred Osnovne Skole
Keywords: Islam; Muslim; Muslimani; Bosna; Kuran; Srbija; Hrvatska; Fikh
Downloads: 82
[texts]KAKO OBAVITI NAMAZ NA STOLICI PROPISI, UPUTE I NAČ IN OBAVLJANJA - Safet Suljić
UVOD Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, Njega hvalimo, od Njega pomoć, oprost i uputu tražimo, Njemu se kajemo, kod Njega tražimo utočište od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah iz Svoje milosti uputi, nema toga ko će ga u zabludu odvesti, a koga u zabludi pravedno ostavi, nema onoga koji će ga uputiti. Svjedočim da nema istinskog boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, neka je Allahov salavat ...
Keywords: NAMAZ; ISLAM; RUKN; STUB; VJERA; PROPISI; BOLESNI; SAFET; SULJIC; ET-TAQWA
Downloads: 179
[texts]Fokus Brosura 2014 - Fokus
Broshura - Prezentacija USFokusa
Keywords: Broshura; Prezentacija; fokus
Downloads: 7
[texts]Muslimova Zbirka Hadisa 2
Muslimova Zbirka Hadisa 2
Keywords: hadis; muslim
Downloads: 14
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)